ขอบคุณลูกค้าของเรา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาใช้บริการ นั่งเรือรอบเกาะเมืองอยุธยา รวมถึงไหว้พระ9วัด